Koninklijke NLingenieurs


Koninklijke NLingenieurs zet zich in voor het bevorderen van onderscheidend ondernemen in de branche: een competitieve markt met vrije concurrentie, waarbij kwaliteit leidend is in de keuze voor een lidbureau.

De uitdagingen op het gebied van klimaat, de energietransitie, mobiliteit en een gezonde en duurzaam gebouwde omgeving kunnen we alleen behalen als we beter samenwerken in de keten. De oplossing zit in het ontwikkelen van goede ‘nieuwe systemen’. Denk aan nieuwe circulaire businessmodellen, materialen zonder uitstoot en innovaties die helpen om onze bouwvraag en aanpassingsvraag op een duurzame en gezonde manier in te vullen.

De leden van Koninklijke NLingenieurs geven als ontwerpers van de toekomst daarmee vorm aan een toekomstbestendige maatschappij.

« Naar het overzicht

Terug naar boven