The New Builders

Plaagslagen 8
7463 PH Rijssen

T: 06 49035770


The New Builders

Plaagslagen 8
7463 PH Rijssen

T: 06 49035770

l.nieuwenhuis@thenewbuilders.nl
www.thenewbuilders.nl

The New Builders wil met gelijkgestemde leiders komen tot een essentiële transformatie van de bouwsector door kennis, inspiratie en creativiteit te delen. Onderscheidend voor The New Builders daarin is dat deze transformatie gebeurt vanuit sociale innovatie. Deze transformatie ontstaat door verandering aan te brengen in de samenwerking tussen mensen, de aansturing van mensen, de wijze waarop producten tot stand komen en de verbinding van bedrijven (producenten) en de markt (klanten).  Dit alles vanuit een gemeenschappelijke grondslag van vertrouwen, veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.

We laten ons o.a. inspireren door Jan Rotmans, die stelt dat het nieuwe tijdperk wordt gedomineerd door wendbare organisaties.

"Je bent als bedrijf wendbaar als je eenvoudig georganiseerd bent, als je een lerende organisatie bent. Je bent wendbaar als je werkt op basis van vertrouwen, en dat ontbreekt in heel wat bedrijven. Multidisciplinair werken, dat ontbreekt ook nog. En als je dus de lenigheid hebt om voortdurend te kunnen inspelen op die veranderingen om je heen. "

Onze missie

De missie van The New Builders is het realiseren van een wendbare en menswaardige bouwsector, in het nieuwe tijdperk.

Onder bouwsector verstaan wij alle organisaties die een bijdrage leveren aan het bouwproces, dus niet alleen de bouwbedrijven.

Onder wendbaar verstaan wij organisaties die in staat zijn in periodes van grote en snel opeenvolgende veranderingen financieel en organisatorisch gezond te blijven en zich aan te passen aan veranderingen. Onder menswaardig verstaan wij een duurzaam en zorgvuldig omgaan met mensen en materialen, vanuit een besef van rentmeesterschap, zodat we deze aarde niet uitputten maar bewaren voor toekomstige generaties. Onder menswaardig verstaan wij een bouwkolom die werkt vanuit de grondslag: vertrouwen, vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid met en vanuit de intrinsieke motivatie en kwaliteiten van mensen.

Waarom?

  • Omdat er een gebrek aan gezamenlijke grondslag was en er daardoor veel uitval is ontstaan (ieder voor zich)
  • We werken aan menswaardige organisaties omdat de technologische ontwikkelingen ons hiertoe uitdagen en risico’s meebrengen
  • We werken aan wendbare en weerbare organisaties omdat de houdbaarheid van ons huidig instrumentarium is verstreken en we overeind moeten blijven in een snel veranderende wereld
  • We werken aan toekomstbestendige organisaties, omdat er schaarste is. Onze bronnen drogen op, we kunnen niet eindeloos zo doorgaan als we de aarde willen bewaren voor volgende generaties

 

Wij zijn The New Builders, positieve veranderaars binnen de bouwsector.

« Naar het overzicht

Terug naar boven