TVVL

TVVL is een vereniging voor mensen die affiniteit hebben met gebouwgebonden installaties en voorzieningen. Mensen met een hart voor techniek en innovatie. Doel van de vereniging is kennisdeling en kennisoverdracht. Deling vindt plaats in verschillende vormen en samenstellingen. Voor en door leden. Overdracht vindt plaats door middel van opleidingen, cursussen, handboeken, publicaties en lezingen. TVVL is hiermee uitgegroeid tot een belangrijk kennis- en opleidingsinstituut voor de installatiesector. TVVL Magazine is toonaangevend en wordt breed verspreid onder leden, bedrijven en verwante instanties binnen de sector.

Meer dan een halve eeuw bundeling van kennis

De vereniging gelooft in de kracht van kennis als motor van technologische innovatie in de sector. TVVL ambieert hiervoor hét platform te zijn voor individu en bedrijfsleven. De vereniging is opgericht in 1959 en telt ongeveer 1.000 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. Mensen uit verschillende disciplines hebben op diverse niveaus binnen onze vereniging contact. Dat is de kracht van TVVL. Zowel technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijk onderzoekers, architecten en fabrikanten als importeurs, eigenaren en gebruikers van gebouwen en ook studenten profiteren van de technische kennis en ervaring en het uitgebreide netwerk waartoe het TVVL-platform toegang biedt.

Missie

De vereniging is hét kennisknooppunt voor mensen die geloven in de kracht van kennis als motor van technologische innovatie in de sector van gebouwgebonden installaties en voorzieningen. Aandacht voor de mens en zijn omgeving waarin kennis wordt overgedragen, gedeeld en doorontwikkeld.

Visie

TVVL gaat voor kennisdeling, kennisontwikkeling en kennisoverdracht ten behoeve van het gehele proces van ontwerp tot en met hergebruik van gebouwinstallaties en voorzieningen. TVVL brengt hiervoor kennisdragers (leden, begunstigers, stakeholders, overheid en derden) samen waardoor technische (maatschappelijke) thema’s ingevuld worden

« Naar het overzicht

Terug naar boven