Iris Grobben

Iris Grobben

Functie:
Strategisch adviseur

Organisatie:
New Economy

Biografie 

Iris vertaalt nieuwe economisch modellen naar concrete indicatoren en strategieëdie direct een positieve impact hebben op maatschappij, ecosystemen en economie. Zij is een verbinder en procesbegeleider die goed kan opereren in complexe opgaven zoals integrale wijkaanpak of de transitie naar een circulaire economieWaar tegenstellingen lijken te ontstaan, raakt ze gemotiveerd om bruggen te bouwen en zorgt ze ervoor dat er een gezamenlijke visie en doel tot stand komen. 

Keynote in het Theater

De openbare ruimte is dé plek waar maatschappelijke opgaven steeds voelbaarder en zichtbaarder worden. Hoe zorgen we dat het voor iedereen mogelijk wordt om te consumeren, mobiliseren en leren in een prettige en gezonde leefomgeving? Dit vergt beslissingen waarvan de effecten soms vele generaties verder rijken dan de huidige en die bestand en adaptief moeten zijn aan steeds veranderende contexten. Bouwen we drijvende woonwijken of investeren we in meer openbaar groen? Hoe ontwikkelen we buurten die zorgen voor sociale cohesie en bouwen we woningen die aanpasbaar zijn aan nieuwe gezinssamenstellingen? Denken in 7 generaties kan helpen de openbare ruimte beter in te richten! 

« Naar het overzicht

Terug naar boven