Laurens de Lange

Laurens de Lange

Functie:
Directeur

Organisatie:
TerraTransities

Biografie

Op de website van zijn bedrijf TerraTransities, gestart medio 2021, geeft Laurens de Lange aan dat het zijn ambitie is “om organisaties toekomstbestendig te maken door publieke- en private waarde in samenhang te creëren”. Het portfolio van TerraTransities omvat daartoe het organiseren van publiek-private samenwerking, organisaties middels Transition Road Maps helpen naar een duurzame toekomst en het reviewen van grote, innovatieve projecten ter voorkoming van escalaties in een vroeg stadium.

Keynote, Walkshop en Workshop in het Leefbaarheidslab 

Op dit moment ontbreekt het vaak aan leefbaarheid in steden: binnen én buiten en zijn we nog lang niet toe aan een nationale blue zone. Integendeel: veel wijken nodigen nog steeds niet om een + op het leven te zetten. We gaan het tij keren. De gezonde stad gemeengoed in Nederland… stop met dromen en maak het werkelijkheid! Dat doen we samen tijdens het Verbindingsfestival. In zijn keynote geeft Laurens zijn visie als aftrap.

Vervolgens brengen we in vervolgsessies in kaart met welke opgaves we bezig zijn om steden gezond te maken en leggen verbindingen om impact te vergroten. We brengen tijdens een Walkshop in kaart welke rol je met je organisatie kan vervullen en schrijfen gezamenlijk de Routekaart naar de Gezonde Stad.

« Naar het overzicht

Terug naar boven