Martin Bleijenburg

Martin Bleijenburg

Functie:
Senior adviseur

Organisatie:
Companen

Biografie

Martin heeft veel kennis en kunde opgebouwd rondom procesregie bij visieontwikkeling en uitvoeringsprogramma’s, gebiedsontwikkeling, bewonersparticipatie, de transitie scheiden wonen en zorg, betaalbaarheidsprogramma’s, prestatieafspraken, strategisch voorraadbeleid, regionale woonruimteverdeling, huurbeleid, lokaal en regionaal woonbeleid, enzovoorts.

Sessiereeks Inclusiviteit i.s.m. ZorgsaamWonen 

Iedereen wil als volwaardige burger deel uitmaken van de wijk. Ook mensen met een hulpvraag. Om dat voor elkaar te krijgen is het nodig dat gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties, ontwikkelaars én bewoners de krachten bundelen voor de realisatie van inclusieve wijken. Hoe dat moet? Laat je inspireren bij een aantal inhoudelijke sessies op het Verbindingsfestival, waar de inclusieve wijk een belangrijk thema is. Waaronder deze Workshop in het Leefbaarheidslab.

Workshop in het Leefbaarheidslab: Wij werken aan welkome wijken 

Wil je ook aan de slag met inclusie? ‘Not in my backyard’ omzetten naar ‘Welcome in my backyard’? Praat en doe dan mee in deze workshop. Koplopers vanuit gemeenten, wijkbewoners, ontwikkelaars, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en woningcorporaties zoeken samen naar wegen om schotten te doorbreken, ontmoeten te bevorderen, de kracht van mensen met een hulpvraag te benutten en de fysieke infrastructuur het samenleven te laten ondersteunen. Kom erbij en doe mee. Samen werken we aan de Buurt voor iedereen! 

 

« Naar het overzicht

Terug naar boven