Rick Kwekkeboom

Rick Kwekkeboom

Functie:
Lector Langdurige zorg en ondersteuning

Organisatie:
Hogeschool van Amsterdam

Biografie

Rick is sinds 2010 lector Langdurige zorg en ondersteuning bij Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor was zs o.a. Lector Vermaatschappelijking in de zorg bij Avans Hogescholen, (senior)onderzoeker Lokaal beleid voor mensen met een beperking en onderzoeker Informele zorg bij het ministerie van VWS. Rick is lid geweest van o.a. adviescommissies ´Maatschappelijke Ondersteuning´ en ´Zelfredaamheid ouderen´ van de Gezondheidsraad en op dit moment o.a. lid WAC Aanpak Eenzaamheid Ouderen en Jury Gehandicaptenprijs 2020. 

Keynote in het Theater

In haar sessie gaat Rick in op de vraag wat er gedaan moet worden om mensen met een beperking daadwerkelijk hun plek in de samenleving te laten innemen. We weten immers dat dat helemaal niet zo gemakkelijk gaat als we zouden willen. Er zijn veel drempels te overwinnen. Letterlijk als je denkt aan stoepen en trappen, slecht leesbare teksten enzovoort, maar ook figuurlijk: Maken mensen zonder een beperking echt ruimte voor anderen die lichamelijke of psychische problemen hebben?

Hoe kunnen we bevorderen dat iedereen zich welkom voelt, juist/vooral in de eigen buurt,  en daar opvang en geborgenheid vindt.

« Naar het overzicht

Terug naar boven