Yael Aartsma

Yael Aartsma

Functie:
Transitiemaker

Organisatie:
Squarewise

Biografie

Als transitiemaker werkt Yael aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving:
'Hierbij heb ik een holistische en verbindende blik.

Ik begeef me op het snijvlak vanverschillende duurzaamheidstransities en
focus daarbij op de sociale én technische aspecten.
Mijn kracht zit in het uitdenken en zetten van de eerste stappen,
zodat daarna andere mensen door kunnen gaan met de ingeslagen weg.'

Workshop in het Leefbaarheidslab

Aan de slag met klimaatadaptatie en tegelijk de gezondheid van bewoners vergroten?
Of tegelijk eenzaamheid tegengaan en de energietransitie versnellen?
Door opgaven te koppelen ontstaat tot wel 2 miljoen euro aan maatschappelijke waarde!

Transform is een samenhangende set van instrumenten waarmee je laagdrempelig identificeert 
welke maatschappelijke transities aandacht behoeven in een buurt en met welke opgaven 
en interventies sociale, economische éecologische meerwaarde wordt gecreëerd.
Daarmee geeft Transform antwoord op de vraag:
Hoe ontwikkelen we buurten zo dat ze prettig
zijn om in te leven, adaptief zijn aan veranderend klimaat en dat ieder ge
ïnvesteerde euro
maatschappelijke meerwaarde
creëert?

Ontdek het antwoord hierop voor jouw buurt tijdens deze workshop die Yael samen met Iris Grobben verzorgt.

« Naar het overzicht

Terug naar boven