Missie

Missie
Alleen samen maken we de leefomgeving in Nederland mooier, veiliger, schoner, prettiger, duurzamer, inclusiever, klimaatbestendiger. Als Verbindingsfestival willen we een bijdrage leveren aan uitwisseling van kennis én visitekaartjes. Elkaars taal leren spreken, elkaar beter weten te vinden, te leren ontschotten en visie te ontwikkelen. Communiceren, Verbinden, Activeren. Doe mee!

Kernvragen 2023
Bij alle opgaven waar we in Nederland voor staan dienen dezelfde vragen zich aan. Hoe krijgen we urgentie? Hoe gaan we het organiseren? Hoe werken we zo efficiënt mogelijk samen? Innoveren we snel genoeg? Hoe leggen we kostbare kennis vast? Hoe betrekken we bewoners en andere belanghebbenden? Wat doen we met wet- en regelgeving? Hoe prominent is de rol van de overheid? 

Deze vragen passeren de revue als we gaan verdiepen én verbinden op kernthema's van het festival: gezond, slim, bereikbaar, inclusief voor mens en natuur en klimaatbestendig. Opgaven die we altijd in combinatie met een of meerder anderen opgaven bekijken. En uiteraard komen er tal van echt integrale onderwerpen aan bod!

Kijk hier voor de formats. Of bestel nu je Ticket!

Terug naar boven