Missie

Missie
Alleen samen maken we de leefomgeving in Nederland mooier, veiliger, schoner, prettiger, duurzamer, inclusiever, klimaatbestendiger. Als Verbindingsfestival willen we een bijdrage leveren aan uitwisseling van kennis én visitekaartjes. Elkaars taal leren spreken, elkaar beter weten te vinden, te leren ontschotten en visie te ontwikkelen. Communiceren, Verbinden, Activeren. Doe mee!

Kernvragen 2023
Bij alle opgaven waar we in Nederland voor staan dienen dezelfde vragen zich aan. Hoe krijgen we urgentie? Hoe gaan we het organiseren? Hoe werken we zo efficiënt mogelijk samen? Innoveren we snel genoeg? Hoe leggen we kostbare kennis vast? Hoe betrekken we bewoners en andere belanghebbenden? Wat doen we met wet- en regelgeving? Hoe prominent is de rol van de overheid? 

Deze vragen passeren de revue als we gaan verdiepen én verbinden op kernthema's van het festival: gezond, slim, bereikbaar, inclusief voor mens en natuur en klimaatbestendig. Opgaven die we altijd in combinatie met een of meerder anderen opgaven bekijken. En uiteraard komen er tal van echt integrale onderwerpen aan bod!

Kijk hier voor de formats. Of bestel nu je Ticket!

Filter op thema

Filter op stage

Alle filters verwijderen (reset)

 •  

  Laat jezelf vastleggen door onze karikaturist die vast je beste, leukste, opvallendste (gezichts)kenmerken weet vast te leggen op papier. Leuk voor jezelf en het thuisfront.

  20220707fun-2,
 •  

  Een balletje hooghouden, heerlijk, toch? Lang geleden dat je het gedaan hebt? Meld je dan op het Festivalterrein bij Mike van der Streek en hij helpt je weer op weg. Want het is net als fietsen, je verleert het nooit. Zien hoe het ook kan? Loop dan langs tijdens een van de demo-momenten van Mike of zijn collega’s. Nieuwsgierig wat jij allemaal in korte tijd kunt leren? Pak een bal en ga je gang. Plezier gegarandeerd!

  20220707fun-2,
 •  

  Gemeente Zwolle heeft een mobiele Climate escaperoom laten ontwikkelen door een internationaal studententeam van 038Games. De escaperoom, ‘Adapt or BTrapped’ draait om klimaatverandering en hoe de spelers zich daar zo goed mogelijk op kunnen aanpassen. Durf jij het aan? Kom maar op als je durft dan. Zoek een paar (on)bekenden voor je team en zorg dat je als eerste weet te ontsnappen. Nieuwsgierig? Bekijkhier vast de teaser: https://player.vimeo.com/video/422004365

    

  20220707fun-2,
 • Wouter Veldhuis
   

  Waar en hoe wonen, werken en recreëren we in de toekomst? Hoe wekken we energie op, hoe verplaatsen we ons? Maar ook welk voedsel verbouwen we en waar krijgt natuur ruimte? En hoe verdienen we ons geld? En dat in een land dat uit zijn voegen barst. We zullen anders met onze ruimte om moeten gaan. Maar om nu de juiste beslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om ver vooruit te kijken. Alleen dan kunnen we achterhalen wat verstandig is om nu te doen.

  We trappen het Festival om 10 uur af met een prikkelend keynote-interview met rijksadviseur Wouter Veldhuis. Met zoals we van Wouter gewend zijn meer dan genoeg stof tot nadenken, inspiratie, vragen en energie. Zodat je met nóg meer zin het festival in kunt!

  20220707werken,
 • Laurens de Lange
   

  Op dit moment ontbreekt het vaak aan leefbaarheid in steden: binnen én buiten en zijn we nog lang niet toe aan een nationale blue zone. Integendeel: veel wijken nodigen nog steeds niet om een + op het leven te zetten. We gaan het tij keren. De gezonde stad gemeengoed in Nederland… stop met dromen en maak het werkelijkheid! In zijn keynote geeft Laurens zijn visie als aftrap. 

  Onderdeel van Themaroute 
  Geïnspireerd geraakt door deze keynote? Sluit dan aan bij de vervolgsessies waarin we in kaartbrengen met welke opgaves we bezig zijn om steden gezond te maken en leggen we verbindingen om impact te vergroten.  

  13.00 uur 
  We brengen tijdens een Walkshop in kaart welke rol je met je organisatie kan vervullen. 

  14.30 uur 
  In het Lab schrijvenwe gezamenlijk de Routekaart naar de Gezonde Stad. 

  20220707werken, gezond-1, theater,
 • Willem de KockErwin van Veen
   

  Bij de Digitale Tweelingstad Zwolle & de Groene Baten Planner kan ook jij aan de knoppen draaien en groene maatregelen intekenen. Zo wordt duidelijk waar je groen kan plannen in de stad en wat dat oplevert. Bijvoorbeeld waar adem je de meest schone lucht, sta je niet tot je enkels in het water,  schiet de waarde van je huis omhoog en zit je heerlijk koel onder een boom. Met jou verbinden en integreren we de data in een 3D digitaal model van de stad Zwolle en wordt jouw scenario gesimuleerd en de impact daarvan gevisualiseerd. In het LAB komen we graag met jou in verbinding!

  20220707klimaat, lab,
 • Edwin van der GrachtMichel Houtkamp
   

  Geweldig natuurlijk, al die mooie en broodnodige ontwikkelplannen. Maar dan begint het pas: hoe houd je grip op de parkeerbehoefte van auto en fiets? En maak je van jouw opgave een succes?

  Het star vasthouden aan parkeernormen is niet meer van deze tijd. Maatwerk is het motto! Het innovatief toepassen van parkeernormen vraagt om grip. Hoe ga je om met het aantal parkeerplaatsen in relatie tot deelmobiliteit? Hoe en wanneer zet je parkeerregulering in? En hoe houd je zicht op het feitelijk gebruik na oplevering? Kortom: hoe pas je parkeernormen toe en wat is er allemaal nodig om ervoor te zorgen dat je de juiste mobiliteit van en naar de ontwikkeling kunt garanderen?

  20220707lucht, rijdende-ronde-tafel-1,
 • Aries van BeinumRobert Coffeng
   

  Zouden we met de kennis van nu, tien jaar geleden andere keuzes hebben gemaakt in oplossingsrichtingen voor mobiliteit en ruimte gerelateerde projecten? In een scherpe discussie over de relatie tussen een zorgvuldig en langdurig proces in de voorbereiding van projecten en een snel veranderende wereld, bediscussiëren we de dominante keuzes en doorslaggevende argumenten. Welke impact hebben bijvoorbeeld normen en richtlijnen? En hoe geven we in lopende projecten invulling aan de klimaatdoelen? In hoeverre zijn argumenten uit het verleden met de kennis van nu nog steeds steekhoudend of hadden we toen wellicht beter een andere keuze  kunnen maken.

  20220707werken, lucht, klimaat, arena,
 • Lior Steinberg
   

  Elke gemeente doet haar best om het welzijn van alle inwoners te verbeteren. In allerlei beleidsstukken staat de mens al centraal. Dit ook tot dagelijkse praktijk maken is nog best een uitdaging. Publieke ruimte is de plek waar de mensvriendelijke stad begint. Maar wat maakt publieke ruimte nu goed? Hoe breng je als beleidsmaker en ontwerper de complexiteit van opgaven en wensen van inwoners terug tot goede ontwerpprincipes?

  In deze workshop laat Lior Steinberg zien dat meten zeker niet altijd weten is, maar hoe je door met Humankind ontwikkelde ‘Goede Publieke Ruimte’-analyse bestaande kennis kan toepassen om publieke ruimte te creëren die het welzijn van mensen bevorderen.

  20220707werken, lab,
 • Séverine Kas
   

  Een inclusieve stad of dorp maak je samen. Maar wat is ervoor nodig om iedereen gelijkwaardig te kunnen laten meedoen in deze samenleving en de fysieke omgeving?  Wat is de rol van de ontwerper, het beleid, het beheer en de bewoner? Hoe kunnen deze partijen zo goed mogelijk op elkaar inspelen?

  Toegankelijke omgevingen zijn een middel tot gelijkwaardig mee kunnen doen. Kennis hierover is alom aanwezig. Graag ga ik met jullie op zoek naar de goede voorbeelden en de valkuilen. Een gezamenlijke verkenning naar het WAT en de HOE van een inclusieve stad.

  20220707inclusief, walkshop,
 •  

  Zijn financiële prikkels aanleiding om de auto te laten staan? Tamara Madern, lector schuldhulpverlening, vertelt meer over het financieel gedrag van mensen en de link naar mobiliteit. “Mensen die weinig te besteden hebben zien vaak de voordelen niet van reizen met de trein in plaats van met de auto.” 

  20220707lucht, bios,
 • Rick Kwekkeboom
   

  In haar Theater keynote gaat Rick in op de vraag wat er gedaan moet worden om mensen met een beperking daadwerkelijk hun plek in de samenleving te laten innemen. We weten immers dat dat helemaal niet zo gemakkelijk gaat als we zouden willen. Er zijn veel drempels te overwinnen. Letterlijk als je denkt aan stoepen en trappen, slecht leesbare teksten enzovoort, maar ook figuurlijk: Maken mensen zonder een beperking echt ruimte voor anderen die lichamelijke of psychische problemen hebben?

  Hoe kunnen we bevorderen dat iedereen zich welkom voelt, juist/vooral in de eigen buurt,  en daar opvang en geborgenheid vindt?

  20220707inclusief, theater,
 • Arjen Vedder
   

  Op 13 september 2021 stelde de Zwolse gemeenteraad de Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van morgen’ vast. Net als veel andere gemeenten in Nederland beschikt Zwolle over een visie die stuurt op de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

  Echter, papier is geduldig. Vraagstuk is hoe nu hoe uitvoering te gaan geven aan die Omgevingsvisie, passend in de geest van de Omgevingsvisie. Als gemeente Zwolle hebben we daar onze eerste gedachten over. Graag delen we die en gaan in gesprek hoe de uitvoering van de Omgevingsvisie verder vorm te geven.

  Meer informatie over de Zwolse Omgevingsvisie zie: www.zwolle.nl/omgevingsvisie

  20220707werken, lab,
 • Yael AartsmaIris Grobben
   

  Aan de slag met klimaatadaptatie en tegelijk de gezondheid van bewoners vergroten? Of tegelijk eenzaamheid tegengaan en de energietransitie versnellen? Door opgaven te koppelen ontstaat tot wel 2 miljoen euro aan maatschappelijke waarde! 

  Transform is een samenhangende set van instrumenten waarmee je laagdrempelig identificeert welke maatschappelijke transities aandacht behoeven in een buurt en met welke opgaven en interventies sociale, economische én ecologische meerwaarde wordt gecreëerd. Daarmee geeft Transform antwoord op de vraag: Hoe ontwikkelen we buurten zo dat ze prettig zijn om in te leven, adaptief zijn aan veranderd klimaat en dat ieder geïnvesteerde euro maatschappelijke meerwaarde creëert

  Ontdek het antwoord hierop voor jouw buurt tijdens deze workshop. 

  20220707werken, lab,
 • Marieke van der Linde
   

  De zon in je gezicht, een drankje in je hand, zonnig weer is een onmisbaar ingrediënt voor een goed festival. Warm weer komt in Nederland steeds vaker voor. Maar dat is niet voor iedereen goed nieuws! Hogere temperaturen hebben een negatief effect op onze gezondheid. Een gezonde stad vraagt daarom om fysieke én sociale hittemaatregelen. Maar hoe bereik je de bewoner met deze maatregelen en hoe activeer je hen? Dit zijn vragen waar we in het HitteLAB over nadenken. Loop jij warm om hier met andere professionals over te brainstormen? Dan zien we je graag!

  20220707klimaat, lab,
 • Jelle de Jong
   

  De afgelopen 200 jaar hebben mensen zich voor het eerst in de geschiedenis afgescheiden van de natuur. 30% van de beroepsbevolking werkt op ruim 100.000 hectare bedrijventerreinen waar 99% van de oppervlakte versteend is. Met het programma Werklandschappen van de Toekomst willen we daar verandering in brengen. Bedrijventerreinen worden groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijvenparken. Laat je inspireren! 

  20220707klimaat, gezond-1, werklandschappen, theater,
 • Robin Kleine
   

  In een fietsende ronde tafel gaan we het met elkaar hebben over de rol van de fiets in de leefbare, slimme stad van de toekomst: Welke rol speelt de fiets in het mobiliteitssysteem van de toekomst? En wat betekent digitalisering voor de fiets? Moeten fietsen ook slimmer worden. En zo ja, hoe dan?

  20220707lucht, slim, rijdende-ronde-tafel-1,
 • Thomas Bögl
   

  Met deze projecten weten we het verschil te maken. Het stedelijk weefsel vormt een belangrijke basis of uitgangspunt voor de architectuur. We bouwen niet alleen voort op wat er gegeven is en voegen hier meer waarde aan toe, maar maken ze ook klaar voor de toekomst. Onze ervaring met dit type opgaven delen we graag:

  De transformatie van Tapijn in Maastricht is een eerste voorbeeld. Dit voormalige kazerneterrein vormde een gesloten enclave in de stad. Nu is het een openbaar stadspark en bieden de gebouwen ruimte aan onderwijs, onderzoek en horeca voor de Universiteit Maastricht. De grootschalige transformatie vond plaats met gevoel voor de context en de geschiedenis van de plek. En, met volop aandacht voor thema's als duurzaamheid, en de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. De locatie Tapijn van de Universiteit Maastricht is de eerste onderwijsinstelling buiten de Verenigde Staten die het WELL Building certificaat heeft ontvangen. Dat wil zeggen, dat dit gebouw gezond is en meetbaar een positieve invloed op de productiviteit, het welzijn en het geluksgevoel van de gebruiker heeft.

  De circulaire renovatie van de gevel van Hogeschool Windesheim is een tweede voorbeeld. De opgave was als volgt: Het verlengen van de levensduur van de gebouwen met minimaal 20 jaar. De gebouwen voldeden niet meer aan de eisen op het gebied van comfort, duurzaamheid en beleving. De omstandigheden vormden een serieuze uitdaging. De plafondhoogte liet immers geen ruimte meer over voor installatietechniek. En de vloeren waren voorzien van naspanwapening. De oplossing lag in de gevel. Een inventief (gevel)systeem - met een plek voor installatietechniek - levert hier integrale kwaliteit op. Met een verbetering van het binnenklimaat, een verlaging van het energieverbruik en een frisse uitstraling van het gebouw als resultaat. Deze oplossing speelt bovendien in op de circulaire ambitie van de opdrachtgever.   

  20220707werken, theater,
 •  

  Thalia Verkade, journalist en beroepsmatige leek, dompelde zich 3 jaar lang onder in de wereld van mobiliteit. Het resultaat was het boek ‘Het recht van de snelste’, dat ze samen met Marco te Brömmelstroet schreef. In deze keynote geeft ze iets van haar lekenperspectief op mobiliteit terug. Want wat is nu eigenlijk volksergernis nummer 1 in Nederland? Het zijn niet de files. Ook niet het gebrek aan parkeerplaatsen. Wat het wel is ontdek je hier.

  20220707lucht, bios,
 • Danielle HarkesGlenda Huisjes
   

  Gemeenschapszin, ontmoeting en verbinding zijn de smaakmakers van de inclusieve wijk. Hoe voegen we die toe aan bestaande en nieuwe wijken? Door het huidige woningtekort ligt de focus op versnelling van de woningbouw. Maar er zijn niet alleen meer woningen nodig maar ook leefbare wijken en daadwerkelijke inclusie van mensen met een hulpvraag. ZorgSaamWonen, adviesbureau Companen, brancheorganisatie Valente en zorgorganisatie Pameijer/+Vijf hebben vijf speerpunten geformuleerd voor een inclusieve wijk. Maak kennis met deze speerpunten en denk mee hoe deze speerpunten actiepunten kunnen worden zodat we een flinke stap verder komen.

  20220707inclusief, arena,
 • Jorn Wemmenhove
   

  Steden spelen een centrale rol in de toekomst van de mensheid op deze planeet. Voor het eerst in de geschiedenis woont en werkt meer dan 50% van de mensen in stedelijke gebieden. Dit is een historisch moment. We hebben elkaar duidelijk nodig, maar hoe goed verstaan we de kunst van samenleven en -werken? In deze presentatie onderzoekt Jorn de huidige staat van ons stedelijk leven, en de toenemende complexiteit waar we als mens mee te maken hebben, van klimaatverandering tot de stress die samenleven veroorzaakt. Steden zijn knooppunten voor verandering, want hier dromen, discussiëren, leven, groeien en werken we. Met de hulp van Freud en Aristoteles en 'best practices' uit de stedenbouw laat Jorn zien hoe we steden kunnen maken op maat van mens. Hoe kunnen we gebruikmaken van menselijke superkrachten zoals verbeeldingskracht en samenwerking om nu en in de toekomst een goed en duurzaam stedelijk leven te creëren?

  20220707werken, theater,
 •  

  Taalvirtuoos Wim Daniëls, je kent hem wellicht van zijn optredens in theater, op tv óf van zijn boeken. De relatie van Daniëls met de fiets? Hij fietst graag en schrijft er zelfs boeken over. Of, beter: hij heeft een liefdesverklaring voor de fiets geschreven.

  20220707lucht, bios,
 • Laurens de Lange
   

  Op dit moment ontbreekt het vaak aan leefbaarheid in steden: binnen én buiten en zijn we nog lang niet toe aan een nationale blue zone. Integendeel: veel wijken nodigen nog steeds niet om een + op het leven te zetten. We gaan het tij keren. De gezonde stad gemeengoed in Nederland… stop met dromen en maak het werkelijkheid! We brengen tijdens deze Walkshop in kaart welke rol je met je organisatie kan vervullen. 

  Onderdeel van Themaroute  
  Geïnteresseerd in meer Gezonde Stad? Sluit dan aan bij een van deze sessies waarin we in kaart brengen met welke opgaves we bezig zijn om steden gezond te maken en leggen we verbindingen om impact te vergroten.  

  10.45 uur

  In zijn keynote geeft Laurens zijn visie als aftrap van het thema. 

  14.30 uur

  In het Lab schrijven we gezamenlijk de Routekaart naar de Gezonde Stad. 

  20220707gezond-1, walkshop,
 • Edwin van der StrateJesse de Klerk
   

  Komen tot een werklandschap van de toekomst is een ‘reis’ die je samen aan gaat met alle partners op een bedrijventerrein. Het doel van de reis en het reisgezelschap moet vanaf het begin duidelijk zijn. We gaan met jullie in gesprek om te bepalen hoe we tot ambities en een label kunnen komen dat als kompas voor de reis kan worden gebruikt.

  20220707werklandschappen, lab,
 • Nick Knoester
   

  Flitsbezorgers, AirBnB, Deel-e-scooters. Stuk voor stuk veelbesproken producten. Als guilty pleasure massaal omarmt door duurzame millennials. Leidend tot zweet bij ambtenaren binnen het ruimtelijk domein. Ze schoppen tegen bestaande systemen. Is de oplossing om dergelijke disrupties om het maar verbieden of kan je deze ontwikkeling ook in je voordeel laten werken als stad? Kunnen ze ook een verschil maken bij een transitie?

  Geheel symbolisch op een bierfiets, gaan op een verkenningstocht waarin we balanceren tussen kapitalistisch marktdenken, ‘iets’ willen toevoegen en betutteling.

  20220707werken, rijdende-ronde-tafel-1,
 • Iris Grobben
   

  De openbare ruimte is dé plek waar maatschappelijke opgaven steeds voelbaarder en zichtbaarder worden. Hoe zorgen we dat het voor iedereen mogelijk wordt om te consumeren, mobiliseren en leren in een prettige en gezonde leefomgeving? Dit vergt beslissingen waarvan de effecten soms vele generaties verder rijken dan de huidige en die bestand en adaptief moeten zijn aan steeds veranderende contexten. Bouwen we drijvende woonwijken of investeren we in meer openbaar groen? Hoe ontwikkelen we buurten die zorgen voor sociale cohesie en bouwen we woningen die aanpasbaar zijn aan nieuwe gezinssamenstellingen? Denken in 7 generaties kan helpen de openbare ruimte beter in te richten!

  20220707werken, theater,
 • Jean Frantzen
   

  Groen is goed voor ons welzijn. Het is niet alleen goed om de natuur in te gaan, maar groen in onze woonomgeving en gebouwen draagt bij aan onze gezondheid. We gaan onderzoeken op welke wijze we groen integraal kunnen opnemen in onze omgeving.

  Wat kunnen we zelf doen, waar hebben we invloed op?

  Wat kunnen we meegeven aan mededeelnemers aan adviezen en acties?

  Wat zullen we uiteindelijk over moeten laten aan anderen?

  20220707gezond-1, lab,
 • Zeger Schavemaker
   

  Tijdens de Socratische Design Dialoog gaan we met elkaar een gesprek aan op basis van een filosofische vraag waarin we echt naar elkaar luisteren, samen denken en onze overtuigingen proberen los te laten. De wereld heeft een dialoog nodig waarbij we onze kennis delen en elkaar begrijpen om tot collectieve intelligentie en nieuwe oplossingen te komen. 2400 jaar geleden was het Socrates die de dialoogvorm introduceerde om echt te luisteren en de weg naar wijsheid te tonen. De dialoog voeren we op basis van een op dat moment gekozen filosofische vraag, met diverse methodieken en aan de hand van regels te ondersteuning van een goed gesprek.

  20220707werken, rijdende-ronde-tafel-1,
 • Sanda Lenzholzer
   

  Hoe kan de stad van over 100 jaar er uit zien? Dat heeft een team van Wageningen University and Research onderzocht, gebaseerd op gedegen analyse van de landschappelijke gesteldheid en aannames over bevolkingsgroei, energievoorziening en mobiliteit. Als voorbeeld voor deze studie is Arnhem als een stad gekozen die op haar grondgebied zowel hooggelegen landschappen als ook de lage delta vertegenwoordigt. De visie toont dat met meer ruimte voor het water in het lager gelegen land, gepaard met verstedelijking op hoge en droge delen en een klimaatrobuuste, biodiverse en aantrekkelijke stad ontstaat.

  20220707werken, klimaat, theater,
 • Paul van de Coevering
   

  We staan in Nederland voor een ongekende binnenstedelijke woningbouwopgave. Wat betekent dit voor de mobiliteitsopgave? Nabijheid, blijheid en gezelligheid? Of gooit het hoge autobezit en -gebruik van inwoners roet in het eten? Duidelijk is dat de verwachtingen hoog zijn, mede door de introductie van nieuwe mobiliteitsconcepten zoals deelmobiliteit & mobiliteitsHUBs. Tijdens deze sessie laveren we van lessen uit het verleden naar de relevante en het oplossend vermogen van hedendaagse concepten en innovaties. Bij het naderen van de eindstreep maken we de balans op en concluderen we in hoeverre we (wan)hoopvol vooruit kunnen kijken naar de toekomst van onze steden.

  20220707lucht, rijdende-ronde-tafel-1,
 • Pedro Gil Farias
   

  Elke verandering begint met het kunnen bedenken van hoe het anders kan. Toch wordt in het stadmaken weinig gebruik gemaakt van onze verbeeldingskracht en het verkennen van alternatieve toekomsten. Zo blijven toekomstbeelden geproduceerd door een kleine groep, worden veel dimensies en oogpunten over het hoofd gezien en kansen gemist. Deze workshop geeft praktische methoden (oa. vanuit de speculatieve ontwerppraktijk) waarmee gemeenten aan de slag kunnen met dringende stedelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, huisvesting en voedselsystemen. In plaats van de toekomst te voorspellen, kunnen zo toekomstige mogelijkheden naar hedendaagse keuzes worden vertaald. De toekomst is niet iets van morgen, maar begint vandaag.

  20220707werken, lab,
 •  

  Zijn dieren in de stad slimmer dan andere dieren? Dat hangt er vanaf wat je slim noemt. Ze zijn wel goed in het oplossen van problemen. Je kunt het vergelijken met het leren openen van een nieuwe voedselverpakking. In een urbane omgeving komen dieren op een andere manier aan voedsel dan in een meer natuurlijke habitat. Om te overleven zullen ze dus moeten leren met verschillende ‘voedselverpakkingen’ om te gaan. Menno Schilthuizen toont in zijn presentatie met een aantal bijzondere voorbeelden aan hoe dieren in de stad zich gedwongen hebben moeten aanpassen aan de omstandigheden

  20220707werken, klimaat, bios,
 • Laurens de Lange
   

  Op dit moment ontbreekt het vaak aan leefbaarheid in steden: binnen én buiten en zijn we nog lang niet toe aan een nationale blue zone. Integendeel: veel wijken nodigen nog steeds niet om een + op het leven te zetten. We gaan het tij keren: De gezonde stad gemeengoed in Nederland… stop met dromen en maak het werkelijkheid!  

  In het Lab schrijven we gezamenlijk de Routekaart naar de Gezonde Stad.  

  Onderdeel van Themaroute  
  Geïnteresseerd in meer Gezonde Stad? Sluit dan aan bij een van deze sessies waarin we in kaart brengen met welke opgaves we bezig zijn om steden gezond te maken en leggen we verbindingen om impact te vergroten.  

  10.45 uur 

  In zijn keynote geeft Laurens zijn visie als aftrap van het thema. 

  13.00 uur

  We brengen tijdens deze Walkshop in kaart welke rol je met je organisatie kan vervullen. 

  20220707gezond-1, walkshop,
 • Ilja van Holsteijn
   

  Een beweegvriendelijke omgeving komt alleen tot stand als verschillende sectoren samenwerken. Sterker nog, een beweegvriendelijke omgeving draagt bij aan de doelen van die verschillende sectoren: Gezondheid, energietransitie, klimaatadaptatie, kansenongelijkheid, preventie, allemaal grote maatschappelijke thema’s waar een beweegvriendelijke omgeving bij kan helpen.

  Gedurende de Walkshop gaan we in op wat een beweegvriendelijke omgeving eigenlijk is, hoe het kan bijdragen aan grotere maatschappelijke opgaven, maar gaan we vooral al wandelend op zoek naar oplossingen om gezamenlijk en integraal aan een gezonde, beweegvriendelijke omgeving te werken en laten we zien hoe de Beweegvriendelijke Omgevingsscan bij kan dragen aan het voeren van het gesprek.

  20220707werken, walkshop,
 • Martin Bleijenburg
   

  Wil je ook aan de slag met inclusie? ‘Not in my backyard’ omzetten naar ‘Welcome in my backyard’? Praat en doe dan mee in deze workshop. Koplopers vanuit gemeenten, wijkbewoners, ontwikkelaars, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en woningcorporaties zoeken samen naar wegen om schotten te doorbreken, ontmoeten te bevorderen, de kracht van mensen met een hulpvraag te benutten en de fysieke infrastructuur het samenleven te laten ondersteunen. Kom erbij en doe mee. Samen werken we aan de Buurt voor iedereen! 

  20220707inclusief, lab,
 • Nikéh Booister
   

  Het bodem- en watersysteem is de basis van onze samenleving. Vanuit het verleden gaan we er vanuit dat ons land maakbaar is, echter zorgt klimaatverandering er voor dat de grenzen van dit maakbare systeem in beeld komen. Extreme neerslag, droogte maar ook zeespiegelstijging leiden tot steeds meer druk op het systeem, hier moeten we rekening mee houden bij alles wat we nu bouwen en inrichten. Alles wat we nu bouwen heeft tenslotte invloed op hoe de samenleving er in 2100 uit ziet. 

  20220707klimaat, theater,
 • Saskia Kluit
   

  Stel, je hebt maar 17 euro per maand te besteden aan mobiliteit. Daar kom je letterlijk en figuurlijk niet ver mee. Je wereld is hierdoor klein, essentiële levensbehoeften als werk, sport en sociale contacten zijn onbereikbaar. Dit is voor honderduizenden mensen in de bijstand de realiteit. Vele miljoenen anderen met een laag inkomen staan er niet veel beter voor. Banen zijn onbereikbaar en thuiswerken is voor deze groepen meestal niet aan de orde, net als het huren van een deelfiets of het aanschaffen van een ov-abonnement. Waarom worden duurzame mobiliteitsconcepten eigenlijk vooral ontwikkeld voor en door mensen met een dikkere portemonnee? Hoe maken we van de transitie in mobiliteit ook een emancipatiemotor? 

  Op het Verbindingsfestival gaan we in debat over Vervoersongelijkheid en duurzaamheid. Welke oplossingen zijn er en welke heilige huisjes moeten daarbij sneuvelen? Het debat wordt geïntroduceerd door Saskia Kluit van Studio Kluit en voorzitter van Rover

  20220707lucht, inclusief, arena,
 • Frank HartHannah Kandel
   

  De druk op de openbareruimte is fors. En dan komen er ook nog eens één miljoen woningen bij.Het moet dus anders. Niet: bouw één miljoen woningen. Maar: bouw groene en gezonde steden van de toekomst, waar het fijn leven, wonen, werken en verblijven is. De 15-minuten-stad past daar goed bij, met haar aandacht voor ruimtelijke ordening én voor mobiliteit volgens het STOMP-principe. Fietsersbond, Wandelnet en Rebel onderzoeken samen welke ontwerpprincipes bij de 15-minuten-stad horen, en hoe je die vervolgens in de praktijk brengt. In het lab leggen we de ontwerpprincipes voor, en gaan we samen op zoek naar manieren om met die principes groene en gezonde steden van de toekomst te bouwen.

  20220707lucht, lab,
 •  

  Walther Ploos van Amstel  maakt duidelijk dat de stadshub veel méér is dan alleen een stadslogistieke hub. Slechts 7 procent van het verkeer dat de stad in gaat bezorgt pakketjes. Maar liefst 30 procent is bouwverkeer en 25 procent bevoorraadt (normaliter) horeca en supermarkten: meer dan de helft bedraagt zakelijk verkeer. “We moeten ons dus vooral richten op bouw- en zakelijk verkeer.”

  20220707lucht, bios,
 • Jan-Peter Doomernik
   

  Wat zijn de grenzen aan voorspelbaarheid? Wat kunnen we wel en niet met data? Hoe mis kan het gaan? Wat kunnen we leren als we met een systeemdenk-bril naar fenomenen kijken als voorspelbaarheid, blinde vlekken, controle en risico management? Kunnen we met elkaar al een paar komende verassingen identificeren waarvoor de ontwikkelingen gisteren al in gang gezet zijn? En hoe nu verder?

  Je loopt uit deze theater-sessie naar buiten met:

  1) meer grip op blinde vlekken,

  2) inzichten die leiden tot een nieuw handelingsperspectief om

  3) te komen tot “early warning” signalering én oplossingen die om kunnen gaan met onvoorspelbaarheid.

  20220707werken, theater,
Terug naar boven